Prázdny

OBCHOD V OBCHODE

Shop in Shop – „Obchod v obchode“
_________________________________


Ide o vytvorenie obchodu, príp. kaviarne Štrbské Presso v tvojom obchode s príbuzným, alebo aj iným sortimentom, či oblasťou podnikania (napr. spojenie realitnej kancelárie, lekárne, alebo knižnice a pod s obchodom, resp. s kaviarňou Štrbské Presso). V tomto partnerskom vzťahu získavate možnosť nakupovať v zvýhodnených cenách v závislosti od objemu obchodu.

Naše zvýhodnené cenníky môžete dostať na vyžiadanie mailom na info@strbskepresso.sk, alebo poštou na vami uvedenú adresu. Súčasne získavate možnosť používania nášho loga a ostatných propagačných materiálov ako aj uverejnenie vášho (vašich) predajného miesta na našej webowej stránke v zóne „Kde nás môžete ochutnať“ s vyznačením presnej adresy, súradníc a fotogalérie.

Po odoslaní formuláru Vás budeme kontaktovať hneď, ako to bude možné.

Prázdny